Обредното наричане произхожда от автентични, български практики, които са уникална смесица от християнски и предхристиянски магични умения и вярвания.
За моя радост Тайнството се възстановява като практика, заради потребността на хората «да разберат Смисъла», използвайки и съзнавайки енергията на родната си земя. В същината си Наричането е вид активна, духовна практика, в която участниците (Добросторници) подават и обменят енергия, идваща от древните ни корени.

 

КАК СТАВА ТОВА?

Чрез особено концентриране на енергията на участниците, изричане на Думи, изразяващи ясното им намерение и извършване на характерни, български обредни действия.
«Правенето на вода», например, произлиза изцяло от знанието, че водата има памет. Изпращането на мълчаливи намерения или Думи към водата я зареждат с определен вид сила, която се използва в Обреда. За това познаваме понятия като: мълчана вода, мислена вода, наречена вода, жива вода, любена вода…
На подобен принцип е и «замесването» на Правото слово (истината) в Хляба.

Старите българи казват, че Първият избор, който една душа прави във всяко прераждане е към Мястото (Земята), където да се прероди! Със сигурност това е първата предпоставка за Пътя и причинно-следствените връзки на уроците, които й предстоят. За това от огромно значение при българските духовни практики е осъзнаването и почитането на Първият избор на душата ни и нейния Корен. В нашият случай – към земята Българска.

Всяка дума, освен своето значение, притежава и определена вибрация (в резултат на комбинирането на звуците в нея). По тази причина думи с едно и също значение, но на различни езици, могат да имат различна вибрация. Тъй като езикът на един народ е тясно свързан с неговите корени и памет, наречените думи на родния език имат най-голяма сила. Това се отнася особено за духовните практики! По време на такава осъзнатост, Душата по своя воля и използвайки собственото си концентрирано намерение навлиза в Бога (енергията). Ако в такъв момент почетем Първият избор на душата си и изричаните думи са на родния език, осъзнаването и срещата с Бога (енергията) се случват по невероятно мощен и “магичен” начин.

В съвременната практика на Наричането се използват и символите-ключове ОРЕНДА – старото знание за личната сила на българите. Силата на ОРЕНДА е тази, която концентрира намерението и целта на даден обред и свързва ДОБРОСТОРНИЦИТЕ с Корените им. Самото Тайнство е тихо, строго, концентрирано и не допуска зрители. Провежда се в дом или на открито, в близост до вековно дърво, вода или старо светилище., в зависимост от целта , която трябва да бъде постигната. В Тайнството могат да бъдат Добросторници хора от всички религиии и вероизповедания, тъй като всяко Наричане е

 

В ИМЕТО НА СВОБОДНАТА СИ ВОЛЯ ДА НАРИЧАШ БОГА СИ, КАКТО ДУШАТА ТИ Е ИЗБРАЛА!

 

Споделяне:
  • 63
  •  
  •  
  •