НАРОДЪТ НА СЛЪНЦЕТО

СКРИТОТО ЗНАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ или ПРАВОТО НА ИЗБОР

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА Е ЧИСТ ЕЗИКЪТ, НА КОЙТО ГОВОРИМ?

СИЛАТА НА ДУМИТЕ или ВСЕКИ ЛИ МОЖЕ ДА СТАНЕ ХУДОЖНИК

КРЪСТНИЦА ИЛИ НАРЕЧНИЦА? КОЛКО Е ХУБАВО ДА БЪДЕШ ЕЗИЧНИК!

БЪДНИЦИ

ЗА ГОСПОДА И ЛЕЕНЕТО НА КУРШУМ ИЛИ КАК РАБОТИ МАГИЯТА

ПИЖО, ПЕНДА И МАРТА ВЕЩИЦАТА

ПРАВЕДНАТА И ГРЕШНАТА

КАК СЕ НАРИЧА ВОДАТА?

ЗА ХОРАТА, НЕРОДЕНИ В СВОБОДА или МЯСТОТО НА БЪЛГАРСКОТО ЗНАНИЕ

УРА ЗА МАГИЯТА! или КОЙ СЕ СТРАХУВА ОТ ЗНАНИЕТО?

СМИСЪЛЪТ НА ТАЙНСТВОТО И ЛЕЧЕНИЕТО, КОЕТО ПРАКТИКУВАМ или КАКВО НЕ СЪМ

ОРЕНДА Или ИМЕТО НА БОЖЕСТВЕНАТА СИЛА ПО НАШИТЕ ЗЕМИ!

РОДОПИТЕ - ЛЮБОВ И ИЗПИТАНИЕ

ЗА ВЯРАТА, РЕЛИГИЯТА И ЕВОЛЮЦИЯТА

КУРБАНЪТ И ВЯРАТА

ПРИКАЗКА ЗА ЩАСТИЕТО

ПРОШКА И МЪЧНО ОБРЕДНО НАРИЧАНЕ

СМЪРТТА И НЕЙНОТО... ПРАЗНУВАНЕ!

МАЛКА ПРИКАЗКА ЗА РОДОВАТА МАРТЕНИЦА

 

НАРОДЪТ НА СЛЪНЦЕТО

Ще ви разкажа една приказка. Тя започва много отдавна, много преди Христа...

Имало едно време един народ. И сега го има. Някога Авитохол му дал името БЪЛГАРИ, за да не може никой чужденец да го произнесе и да се запази свято и чисто. Народът български сменил много земи. Много памет и знание събирал по пътя си. Дълъг бил Пътя и за това голяма била мъдростта.
Много народи , църкви и режими векове наред се опитвали да заличат знанието българско, но як бил Коренът му.
Ала минавало време...
Все по-трудно ставало за Корена. Все по-често жаден оставал... Много синове и дъщери български забравили земята си и тръгнали да дирят Пътеката другаде. На изток, на запад...все по-навън...По-лесни били там пътищата, по-подредени словата...
А Коренът български залинявал, знанието чезнело в бурени, забравено.
Но Слънцето помнело своя народ и дългия му Път в негово име...
И един ден самото Слънце извор отворило, да спаси корена български. И нарекло:

“Дорде българите отново се сетят за Корена си и отново придойдат при него, в името на дедите им, аз ще го пазя!
ДА БЪДЕ!”

Из „Родов обредник на българите”
на Розмари Де Мео


Всички текстове и изображения в този уебсайт са предмет на авторско право, собственост на Розмари Де Мео!


Copyright ©. All rights reserved. Design by TriStapki