Обредното наричане е пред християнски български обред за призоваване на личната Радост, чрез назоваване на истинското й име!

Участниците в него се именуват Добросторници.

Тайнството изисква ясно осъзнаване и отговор на въпросите „какво искам в живота си, как да го постигна и  каква е личната ми отговорност  по Пътя на собствената ми промяна…“

За разлика от други народни умения и лечения (като баене или леене на куршум) наричането не се прави само от вещия човек, а изисква участие и на този, който се нуждае от него. Обредът се извършва само по свободната воля на този, който го е пожелал и само и единствено в негово присъствие!

В старата българска вяра има 11 народни повели. Последната от тях гласи

„ПОЧИТАЙ ВЯРАТА ВСЕКИМУ, БИЛА ТЯ ЧУЖДА НА ТВОЙТА, ЗАЩОТО ТЯ Е СВЕЩЕНО ПРАВО И НАЙ-СКЪПА ПОТРЕБА НА ВСЕКИ ЧОВЕК!“

По тази причина в обредно наричане могат да бъдат Добросторници хора от всички религии и вероизповедания, както и такива, намерили олтар на вярата си, единствено в собствената си душа.

 

 

Споделяне:
  • 36
    споделяния