ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Добре дошли в онлайн магазина на НАРИЧАНЕ!

Настоящата Политика за защита на личните данни (накратко „Политика“) цели да Ви информира относно начина, по който ние от „НАРИЧАНЕ“ ООД, ЕИК: 201489261, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Д. Белишки”6, в качеството си на администратор на лични данни, (накратко „НАРИЧАНЕ“, „ние“, “наш“) събираме, съхраняваме и обработваме вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт www.narichane.com, правите поръчка за някои от нашите продукти или комуникирате с нас.

Какви лични данни събираме, съхраняваме и обработваме и защо?
• Информация за посещенията на уебсайта
Ние събираме информация за посещаемостта на сайта на НАРИЧАНЕ, така че да можем да продължим да предоставяме най-доброто на своите клиенти. Тази информация ни помага и да запазим сайта от злонамерени действия. Когато посещавате нашия уебсайт, записваме следната информация относно дадено посещение: IP адрес, браузър, трафик, брой посещения и хитове. А приложението AWStats ни позволява да направим съответния анализ.
• Информация за поръчка и доставка
За да извършим направените от Вас поръчки, вкл. да се свържем с Вас и да уредим тяхното доставяне, ние ще имаме нужда от Вашите: име и фамилия, адрес за доставка, телефон за връзка и имейл адрес.

При спорове и оплаквания
Стараем се да Ви предоставяме най-доброто. В случай обаче че възникнат спорове или оплаквания, ще бъде необходимо да входираме Вашата жалба/сигнал и да съхраним кореспонденцията.
Информацията, изброена по-горе, ще наричаме за краткост „Лични данни“.
Предоставянето на горепосочените Лични данни е необходимо условие за посещение на сайта, както и задължително условие за завършване на поръчката или подаване на жалба/сигнал.
В случай че заявите желание да получавате информация от нас за предстоящи и текущи промоции – ние ще използваме Вашия имейл адрес и за тази цел. Вие няма да получавате нежелани писма без да сте дали изричното си съгласие за това.

Колко дълго съхраняваме Вашите Лични данни
В случай, че сте заявили желание да получавате информация за текущи и предстоящи промоции, ние ще съхраняваме Вашия имейл адрес за срок до:
• 5 (пет) години от датата, на която сте заявили своето желание.

Жалби и сигнали и кореспонденция, относима към възникнали спорове, ще бъде съхранявана за срок от:
• 5 (пет) години, от датата на получаване/входиране на жалбата/сигнала.

Записи за AwStats анализ се нулират ежемесечно, а архивирани записи със сурови данни, ако такива са налични, се съхраняват, съгласно настройките на акаунта на НАРИЧАНЕ при хостинг платформата.

Посочените срокове могат да бъдат променени в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Други получатели на Вашите Лични данни
НАРИЧАНЕ не предоставя Вашите Лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Общите Условия и предвидените в закона случаи.
НАРИЧАНЕ използва доставчици зa хостинг, дизайн и поддръжка на уебсайта си, а именно:

• https://www.superhosting.bg/
• http://tristapki.com/

При работата си с горепосочените доставчици ние изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани нашите указания.

Вашите права по отношение на Личните данни

• Право на достъп
Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

• Право на коригиране
Вие имате право да коригирате Ваши Лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

• Право на изтриване
Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

• Право на ограничаване във връзка с обработването
Ако са налице основанията за това, съгласно чл. 18 от Общия регламент относно защитата на данните, Вие имате право да ограничите обработването на Ваши лични данни.

• Право на преносимост
Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

• Право да оттеглите съгласието си
Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие (а именно по отношение получаване на информация по отношение на текущи и предстоящи промоции). Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

• Право на възражение
Вие имате право да възразите по отношение на лични данни, обработвани на основание легитимен интерес, ако е приложимо.

В случай на постъпване на такова възражение ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

Можете да упражните своите права като се свържете с нас на имейл адрес rozmaridemeo@gmail.com.

• Право на жалба до надзорен орган

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на Вашите Лични данни, нарушава приложимото законодателство относно защита на личните данни.

Надзорният орган в Република България е:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

Когато и ако е необходимо, поради промени в приложимото законодателство или нашите практики относно защитата на личните данни, ние ще актуализираме настоящата Политика. Промените ще публикуваме тук на Ваше разположение.

Споделяне: