ОГНИЩЕ

 

В основата на това лечение стои старото българско знание, че личността представлява ОГНИЩЕ. Там горят три огъня – на духът, душата и тялото.
Преди години, позовавайки се на изследванията си в областта на старата българска обредност, започнах разработка на терапевтична методология, основаваща се на силата на думите, които употребяваме и истината, лъжата, убежищата и капаните, които залагаме в тях. Защитих дипломна работа на тема „БЪЛГАРСКОТО ОБРЕДНО НАРИЧАНЕ КАТО ТЕРАПИЯ”. Можете да я видите тук: Дипломна Работа
За да заявя ясно произхода, наследствеността и причината за „раждането” на това лечение, му дадох името ОГНИЩЕ. В това лечение се използва силата на така наречения „Корен” – съвкупност от генетична памет и причинно-следствени връзки, изначално заложени в личността при самото раждане.
ОГНИЩЕ е съвкупност от АРТ и ЛОГО ТЕРАПЕВТИЧНИ упражнения, изпълнявани с ясно намерение, чрез които се предизвиква осъзнато действие в посока на сила, здраве, радост и пълноценно живеене.

Какво е ЛОГОТЕРАПИЯ?

Логотерапията съществува в западно европейската психотерапия и е наложена от австрийския психиатър Виктор Франкъл. Срещата с неговите книги ме дари с още повече сила и вдъхновение.
В Стария завет „логос” означава божественото начало (Бог Слово). Понятието на гръцки означава едновременно реч, дума и място. А понятието „терапия” означава лечение. В този смисъл логотерапията, основана на български обредни практики е съвкупност от практически упражнения, отнасящи се до лечение на жизнената сила и смисъла на живота, чрез връзка с корена и силата да провидиш и изричаш истината за радостта си!

Основа и общо съдържание на лечението ОГНИЩЕ:
В старото ни българско знание съществуват пет заръки, които са в основата на радостта и пълноценното живеене:

• Почитай Корена си!
• Изричай само правата дума – Истината!
• Разбери за какво те бива!
• Следвай само собствения си Дъх!
• Помни, че само вървящият има Път!

Всички упражнения в ОГНИЩЕ са построени около тези простички заръки и тяхното „сложно” изпълнение.

Коренът – като памет, принадлежност, обич и основа за градеж.

Изричането на истината – като сила да заявиш себе си.

Дарбата – като източник и двигател.

Собственият Дъх – като свободна воля.

Пътят – като осъзнато и непрестанно развитие.

Резултатите зависят единствено от човека, запретнал ръкави ДА ДЕЙСТВА!

Този вид лечение не е свързан с довеждане до състояние на покой, а точно обратното! То цели разтърсване, предизвикване и устремяване. Сами решете имате ли нужда от това, имате ли сили да го понесете и воля да осъществите собствената си промяна! И да я отстоявате!

ОГНИЩЕ е двудневно предизвикателство, по шест часа на ден!
Провежда се само в група между 5 и 12 човека, след предварителна заявка и уточняване на условията на rozmaridemeo@gmail.com

 

Всички текстове и изображения в този уебсайт са предмет на авторско право,

собственост на Розмари Де Мео!

Споделяне: