материал – бук
размери – 40см. х 27см.

 

 

Думите са гравирани върху дървото.

Повелите биха могли да се закачат на стена или врата.

Тези повели са запазени от българския учител Вангел Илиев. Неговата история, както и писмото, чрез което повелите са предадени, са описани в книгата „Стопанката на Господ”.