материал – бук

размери – 40см. х 27см.

Думите са гравирани върху дървото.

Повелите биха могли да се закачат на стена или врата.

Тези повели са запазени от българския учител Вангел Илиев. Неговата история, както и писмото, чрез което повелите са предадени, са описани в книгата „Стопанката на Господ”.


ЗАБЕЛЕЖКА: Букът е естествен материал и през изображението е възможно да прозират естествените шарки и петна на дървото. Производителят не би могъл да поеме отговорност за евентуални  разлики в цветовете, получени по тази причина!