От двойно пресукана, багрена вълна

Приблизителна дължина 15см.

Кои са Пижо и Пенда и каква е силата им, прочетете тук: