Обредното наричане като терапия

дипломна работа на Розмари Де Мео

СЪДЪРЖАНИЕ

I. УВОД
1. Цели, рискове и източници
2. Основни понятия на българската народна вяра – корен, съдба (орисия), лична сила (воля), сянка, огнище, Господ, обред (тайнство), магия

II. Българско обредно наричане (БОН)
1. Какво представлява БОН
2. Принципи на БОН с терапевтично значение
2.1. Закон за свободната воля
2.2. Лечение чрез работа с вярата на всеки добросторник
2.3. Лечение чрез почит към Корена
2.4. Лечение чрез силата на родния език
2.5. Участието в наричане като постижение
2.6. Лечение чрез определяне на ясна цел и намерение за промяна
3. Психология, психотерапия и БОН
4. БОН като арт терапия

III. ПРАКТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
1. Обект на практическото изследване – участници, цел, хипотеза, очаквания
2. Програма за терапевтична работа в дневен рехабилитационен център за лечение на зависими от ПАВ (психоактивни вещества)
3. Протоколи от сесии
3.1. Взаимно опознаване и „забранени теми”. Разговори за вярата, бога и личната сила
3.2. Провокативни игри
3.3. Въпросник за обредно наричане и обсъждане
3.4. ПОСТИЖЕНИЕТО – българско обредно благо наричане
3.5. Въпроси и дарове (снимки) след обреда

IV. Анализ и заключение

V. Литературни и действителни източници

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения №1 записки – баба Рада Илиева за магията
Приложение №2 – асоциация „Солидарност” и дневен център
Приложение №2 атестация от Г. Камбуров – арт терапевт
Приложение №3 атестация от д-р С.Стоева – психиатър, хомеопат

„И помни чедо, за да викнеш радостта, първом требе да й дадеш име… После всичко се търкулва на мястото си…”
С обич, почит и благодарност посвещавам този труд
на баба Магда Богданова

 

 

 

Споделяне: